DataSheet.in

RGK700SA डेटा पत्रक PDF( Datasheet डाउनलोड )


डेटा पत्रक - Generating Set Control Unit Manual - Lovato

भाग संख्या RGK700SA
समारोह Generating Set Control Unit Manual
मैन्युफैक्चरर्स Lovato 
लोगो Lovato लोगो 
पूर्व दर्शन
1 Page
		
<?=RGK700SA?> डेटा पत्रक पीडीएफ

RGK700SA pdf
Wprowadzenie
Sterownik RGK700 zostaá zaprojektowany by zapewniü
najnowoczeĞniejsze rozwiązania dla aplikacji agregatów prądotwórczych
z kontrolą sieci lub bez. Wykonany w kompaktowej obudowie RGK700
áączy w sobie nowoczesne wykonanie panelu przedniego oraz wyĞwietlacz
LCD zapewniający czytelne oczyty i intuicyjny interfejs uĪytkownika.
Opis
x Sterowanie agregatem prądotwórczym z automatycznym
przeáączaniem sieü-agregat (RGK700) lub zdalnym sterowaniem
rozruchu (RGK700SA).
x Graficzny wyĞwietlacz LCD, 128x80 pikseli, podĞwietlany, 4 poziomy
szaroĞci.
x 13 przycisków funkcyjnych.
x Wbudowany sygnalizator dĨwiĊkowy (z moĪliwoĞcią wyáączenia).
x 10 wskaĪników LED do sygnalizacji statusu i trybu pracy.
x Tekst pomiarów, ustawieĔ i wiadomoĞci w 5 jĊzykach.
x Zaawansowane programowanie funkcji wejĞü/wyjĞü.
x Wybór 4 alternatywnych konfiguracji przy uĪyciu przeáącznika.
x Wbudowana logika PLC z progami, licznikami, alarmami i statusami.
x W peáni definiowalne alarmy uĪytkowników.
x Wysoka dokáadnoĞü pomiarów dokonywanych metodą TRMS.
x WejĞcia pomiaru napiĊcia sieci: 3F+N.
x WejĞcia pomiaru napiĊcie agregatu: 3F+N.
x 3 fazowe wejĞcie pomiaru prądu obciąĪenia.
x Uniwersalne zasilanie 12-24VDC
x Optyczny interfejs programowania na panelu przednim: izolowany
galwanicznie, wysoka prĊdkoĞü transmisji, wodoszczelny, zgodny
z USB i Wi-Fi.
x 3 wejĞcia analogowe do czujników rezystancyjnych:
o CiĞnienie oleju
o Temperatura páynu cháodzącego
o Poziom paliwa
x 7 wejĞü cyfrowych:
o 6 programowalnych, ujemne
o 1 do awaryjnego zatrzymania, dodatnie
x 7 wyjĞü cyfrowych:
o 4 wyjĞcia statyczne, dodatnie, zabezpieczone
o 3 wyjĞcia przekaĨnikowe
x WejĞcie czujnika odczytu prĊdkoĞci silnika i sygnaáu W.
x Interfejs komunikacji CAN bus-J1939 do kontroli ECU silnika.
x PamiĊü 250 ostatnich zdarzeĔ.
x MoĪliwoĞü zdalnej sygnalizacji alarmów.
Introduction
The RGK700 control unit has been designed to offer state-of-the-art
functions for genset applications, both with and without automatic mains
outage control. Built with dedicated components and extremely compact,
the RGK700 combines the modern design of the front panel with
practical installation and LCD screen that provides a clear and intuitive
user interface.
Description
x Genset control with automatic management of mains-generator
switching (RGK700) or remote starting management (RGK700SA).
x 128x80 pixel, backlit LCD screen with 4 grey levels
x 13 function and setting keys
x Built-in buzzer.
x 10 LEDs indicate operating modes and states
x 5-language text for measurements, settings and messages.
x Advanced programmable I/O functions.
x 4 alternative functions can be managed, selecting the same with a
selector.
x Integrated PLC logic with thresholds, counters, alarms, states.
x Fully user-definable alarms.
x High accuracy TRMS measurement.
x 3-phase + neutral mains voltage reading input.
x 3-phase + neutral genset voltage reading input.
x 3-phase load currents reading input.
x 12-24 VDC universal battery power supply.
x Front optical programming interface: galvanically isolated, high
speed, waterproof, USB and WiFi compatible.
x 3 analog inputs for resistive sensors:
o Oil pressure:
o Coolant temperature
o Fuel level
x 7 digital inputs:
o 6 programmable, negative
o 1 for emergency-stop pushbutton, positive
x 7 digital outputs:
o 4 protected positive static outputs
o 3 relays
x Engine speed reading W and pick-up input
x CAN bus-J1939 engine ECU control communications interface.
x Memorization of last 250 events.
x Support for remote alarms.
Doc: I335PLGB0312_RGK700_RGK700SA
24/03/2011
s. 2 / 44

विन्यास 30 पेज
डाउनलोड[ RGK700SA Datasheet.PDF ]


शेयर लिंक


अनुशंसा डेटापत्रक

भाग संख्याविवरणविनिर्माण
RGK700SAGenerating Set Control Unit ManualLovato
Lovato


भाग संख्याविवरणविनिर्माण
30L120CTSchottky RectifierPFC Device
PFC Device
AT28C010-12DKSpace 1-MBit (128K x 8) Paged Parallel EEPROMATMEL
ATMEL
B20NM50FDN-CHANNEL POWER MOSFETSTMicroelectronics
STMicroelectronics
D8442SD844SavantIC
SavantIC
FAE391-A20AM/FM Automotive Electronic TunerMitsumi
Mitsumi


Index : 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Zwww.DataSheet.in    |   2017   |  संपर्क   |   खोज     |   English