DataSheet.in

TC74VHC221AF डेटा पत्रक PDF( Datasheet डाउनलोड )


डेटा पत्रक - DUAL MONOSTABLE MULTIVIBRATOR - Toshiba

भाग संख्या TC74VHC221AF
समारोह DUAL MONOSTABLE MULTIVIBRATOR
मैन्युफैक्चरर्स Toshiba 
लोगो Toshiba लोगो 
पूर्व दर्शन
1 Page
		
<?=TC74VHC221AF?> डेटा पत्रक पीडीएफ

TC74VHC221AF pdf
Pin Assignment
1A 1
1B 2
1CLR 3
1Q 4
2Q 5
2CX 6
2RX/CX 7
GND 8
(top view)
IEC Logic Symbol
16 VCC
15 1RX/CX
14 1CX
13 1Q
12 2Q
11 2CLR
10 2B
9 2A
1A (1)
1B (2)
1CLR
1CX
1RX/CX
2A
2B
(3)
(14)
(15)
(9)
(10)
2CLR
2CX
2RX/CX
(11)
(6)
(7)
TC74VHC123A
&
R
CX
RX/CX
&
R
CX
RX/CX
(13) 1Q
(4) 1Q
(5) 2Q
(12) 2Q
Truth Table
Inputs
A B CLR
HH
XLH
HXH
LH
LH
XXL
X: Don’t care
Outputs
QQ
LH
LH
LH
Function
Output Enable
Inhibit
Inhibit
Output Enable
Output Enable
Reset
TC74VHC123,221AF/AFN/AFT/AFK
1A (1)
1B (2)
1CLR
1CX
1RX/CX
2A
2B
(3)
(14)
(15)
(9)
(10)
2CLR
2CX
2RX/CX
(11)
(6)
(7)
TC74VHC221A
&1
R
CX
RX/CX
&
1
R
CX
RX/CX
(13) 1Q
(4) 1Q
(5) 2Q
(12) 2Q
2 2007-10-19

विन्यास 15 पेज
डाउनलोड[ TC74VHC221AF Datasheet.PDF ]


शेयर लिंक


अनुशंसा डेटापत्रक

भाग संख्याविवरणविनिर्माण
TC74VHC221AFDUAL MONOSTABLE MULTIVIBRATORToshiba
Toshiba
TC74VHC221AFKDUAL MONOSTABLE MULTIVIBRATORToshiba
Toshiba


भाग संख्याविवरणविनिर्माण
30L120CTSchottky RectifierPFC Device
PFC Device
AT28C010-12DKSpace 1-MBit (128K x 8) Paged Parallel EEPROMATMEL
ATMEL
B20NM50FDN-CHANNEL POWER MOSFETSTMicroelectronics
STMicroelectronics
D8442SD844SavantIC
SavantIC
FAE391-A20AM/FM Automotive Electronic TunerMitsumi
Mitsumi


Index : 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Zwww.DataSheet.in    |   2017   |  संपर्क   |   खोज     |   English