DataSheet.in

KBU4D डेटा पत्रक PDF( Datasheet डाउनलोड )


डेटा पत्रक - 4A Single Phase Bridge Rectifiers - MCC

भाग संख्या KBU4D
समारोह 4A Single Phase Bridge Rectifiers
मैन्युफैक्चरर्स MCC 
लोगो MCC लोगो 
पूर्व दर्शन
1 Page
		
<?=KBU4D?> डेटा पत्रक पीडीएफ

KBU4D pdf
Possible Replacement GBU4A~GBU4M
ÕÞËìß ¬¸®« ÕÞËìÓ
Ú·¹«®» ï
̧°·½¿´ Ú±®©¿®¼ ݸ¿®¿½¬»®·-¬·½-
ïðð
êð
ìð
îð
ïð
ê
ì
î
ß³°- ï
òê
òì
îëp
òî
òï
òðê
òðì
òðî
òðï
òî òì òê òè ïòð ïòî ïòí
ʱ´¬-
ײ-¬¿²¬¿²»±«- Ú±®©¿®¼ Ý«®®»²¬ ó ß³°»®»-ª»®-«-
ײ-¬¿²¬¿²»±«- Ú±®©¿®¼ ʱ´¬¿¹» ó ʱ´¬-
Ú·¹«®» í
Ú±®©¿®¼ Ü»®¿¬·²¹ Ý«®ª»
ê
ë
ì
í
ß³°-
î
ï
Í·²¹´» и¿-»ô Ø¿´º É¿ª»
êðئ λ-·-¬·ª» ±® ײ¼«½¬·ª» Ô±¿¼
ðîð ìð êð èð ïðð ïîð ïìð
pÝ
ߪ»®¿¹» Ú±®©¿®¼ 뽬·º·»¼ Ý«®®»²¬ ó ß³°»®»-ª»®-«-
ß³¾·»²¬ Ì»³°»®¿¬«®» ópÝ
MCC
R
Micro Commercial Components
Figure 2
Typical Reverse Characteristics
ïð
ê
ì
̽ãïððpÝ
î
ï
òê
òì
òî
«ß³°- òï
òðê
òðì
òðî
òðï
òððê
òðð
ì
òððî
òððï
îð
Ìß ãîëpÝ
ìð êð èð
ïðð ïîð ïìð
ʱ´¬-
ײ-¬¿²¬¿²»±«- 못®-» Ô»¿µ¿¹» Ý«®®»²¬ ó Ó·½®±ß³°»®»-ª»®-«-
л®½»²¬ Ѻ כּ¼ л¿µ 못®-» ʱ´¬¿¹» ó ʱ´¬-
Revision:5
©©©ò³½½-»³·ò½±³
î ±º í
07/01/2009

विन्यास 3 पेज
डाउनलोड[ KBU4D Datasheet.PDF ]


शेयर लिंक


अनुशंसा डेटापत्रक

भाग संख्याविवरणविनिर्माण
KBU4Diode Rectifier Bridge Single 1KV 4A 4-Pin Case KBUNew Jersey Semiconductor
New Jersey Semiconductor
KBU4004.0A SINGLE PHASE BRIDGE RECTIFIERWON-TOP
WON-TOP


भाग संख्याविवरणविनिर्माण
30L120CTSchottky RectifierPFC Device
PFC Device
AT28C010-12DKSpace 1-MBit (128K x 8) Paged Parallel EEPROMATMEL
ATMEL
B20NM50FDN-CHANNEL POWER MOSFETSTMicroelectronics
STMicroelectronics
D8442SD844SavantIC
SavantIC
FAE391-A20AM/FM Automotive Electronic TunerMitsumi
Mitsumi


Index : 0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Zwww.DataSheet.in    |   2017   |  संपर्क   |   खोज     |   English